Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/lists.php on line 6

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/quote.php on line 6

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/btn.php on line 6

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/tabs.php on line 6

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/tabs.php on line 19

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/tabs.php on line 25

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/tabs.php on line 31

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/toggle.php on line 6

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/flip.php on line 6
كريم محمد – وراء الأحداث https://waraa-elahdath.com Sun, 19 Jul 2020 16:11:22 +0000 ar hourly 1 هل يغزو السيسي ليبيا أم يلوح بالتدخل العسكري للهروب من كوارث داخلية؟ https://waraa-elahdath.com/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%ba%d8%b2%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%85-%d9%8a%d9%84%d9%88%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2587%25d9%2584-%25d9%258a%25d8%25ba%25d8%25b2%25d9%2588-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%258a%25d8%25b3%25d9%258a-%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25a7-%25d8%25a3%25d9%2585-%25d9%258a%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25ad-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25ae%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2584 https://waraa-elahdath.com/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%ba%d8%b2%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%85-%d9%8a%d9%84%d9%88%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84/#respond Sun, 21 Jun 2020 21:37:00 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24979 https://waraa-elahdath.com/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%ba%d8%b2%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%a3%d9%85-%d9%8a%d9%84%d9%88%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84/feed/ 0 لماذا لم تلتزم إيطاليا وأوروبا بتعهدهم منع السلاح عن السيسي بعد مجزرة رابعة؟ https://waraa-elahdath.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%84%d9%85-%d8%aa%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%d9%87/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b0%25d8%25a7-%25d9%2584%25d9%2585-%25d8%25aa%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25b2%25d9%2585-%25d8%25a5%25d9%258a%25d8%25b7%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a7-%25d9%2588%25d8%25a3%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2587%25d8%25af%25d9%2587 https://waraa-elahdath.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%84%d9%85-%d8%aa%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%d9%87/#respond Sun, 21 Jun 2020 13:00:00 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24983 https://waraa-elahdath.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%84%d9%85-%d8%aa%d9%84%d8%aa%d8%b2%d9%85-%d8%a5%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%d9%87/feed/ 0 “ماكينة دعاية العسكر”.. فضائح دولية تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا ولا تنس الكفتة https://waraa-elahdath.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b2%d8%b9%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2583%25d9%258a%25d9%2586%25d8%25a9-%25d8%25af%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25b3%25d9%2583%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b6%25d8%25a7%25d8%25a6%25d8%25ad-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d8%25b2%25d8%25b9%25d9%2585 https://waraa-elahdath.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b2%d8%b9%d9%85/#respond Fri, 29 May 2020 14:14:00 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24864 https://waraa-elahdath.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b2%d8%b9%d9%85/feed/ 0 تقرير حقوقي: الشرطة قتلت 115 سيناويا في 15 عملية تصفية جسدية والجيش قتل 399 https://waraa-elahdath.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d9%82%d8%aa%d9%84%d8%aa-115-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-15-%d8%b9%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d9%2582%25d9%2588%25d9%2582%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b4%25d8%25b1%25d8%25b7%25d8%25a9-%25d9%2582%25d8%25aa%25d9%2584%25d8%25aa-115-%25d8%25b3%25d9%258a%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%258a%25d8%25a7-%25d9%2581%25d9%258a-15-%25d8%25b9%25d9%2585 https://waraa-elahdath.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d9%82%d8%aa%d9%84%d8%aa-115-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-15-%d8%b9%d9%85/#respond Sat, 23 May 2020 19:26:15 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24830 https://waraa-elahdath.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d9%82%d8%aa%d9%84%d8%aa-115-%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%88%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-15-%d8%b9%d9%85/feed/ 0 كيف سيرد السيسي على ضم الضفة وغور الأردن؟.. معهد الأمن القومي الصهيوني: “لا شيء” ولكنه يخشى الإخوان https://waraa-elahdath.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2583%25d9%258a%25d9%2581-%25d8%25b3%25d9%258a%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%258a%25d8%25b3%25d9%258a-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589-%25d8%25b6%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b6%25d9%2581%25d8%25a9-%25d9%2588%25d8%25ba%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b1%25d8%25af https://waraa-elahdath.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af/#respond Wed, 20 May 2020 17:19:33 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24808 https://waraa-elahdath.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af/feed/ 0 3 أسباب محتملة.. لماذا تسعى أمريكا إلى سحب بقية قواتها لحفظ السلام من سيناء؟ https://waraa-elahdath.com/3-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%89-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%ad/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=3-%25d8%25a3%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25aa%25d9%2585%25d9%2584%25d8%25a9-%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b0%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2589-%25d8%25a3%25d9%2585%25d8%25b1%25d9%258a%25d9%2583%25d8%25a7-%25d8%25a5%25d9%2584%25d9%2589-%25d8%25b3%25d8%25ad https://waraa-elahdath.com/3-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%89-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%ad/#respond Sun, 10 May 2020 11:30:32 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24680 https://waraa-elahdath.com/3-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%b9%d9%89-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d8%ad/feed/ 0 هل عملية “بئر العبد” بسيناء تطور في عمليات “داعش” أم رد على مسلسل “الاختيار”؟ https://waraa-elahdath.com/%d9%87%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2587%25d9%2584-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25a8%25d8%25a6%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25a8%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25b3%25d9%258a%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25a1-%25d8%25aa%25d8%25b7%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584%25d9%258a https://waraa-elahdath.com/%d9%87%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a/#respond Tue, 05 May 2020 21:40:02 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24615 https://waraa-elahdath.com/%d9%87%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a6%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a8%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a/feed/ 0 في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. “السجون أصبحت غرف أخبار الصحفيين” https://waraa-elahdath.com/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2581%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%258a%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%258a-%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b5%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d8%25ac%25d9%2588 https://waraa-elahdath.com/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88/#respond Mon, 04 May 2020 17:49:52 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24645 https://waraa-elahdath.com/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%88/feed/ 0 معهد التحرير: لماذا يرفض السيسي إطلاق السجناء رغم خطورة إصابتهم بـ”كورونا”؟ https://waraa-elahdath.com/%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d8%25b9%25d9%2587%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25b1-%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b0%25d8%25a7-%25d9%258a%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25b6-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%258a%25d8%25b3%25d9%258a-%25d8%25a5%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2582-%25d8%25a7 https://waraa-elahdath.com/%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7/#respond Sat, 18 Apr 2020 22:37:58 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24445 https://waraa-elahdath.com/%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7/feed/ 0 “حرية الفكر والتعبير”: تعيين “هيكل” وزيرًا هدفه استعادة “القبضة المركزية” على الإعلام https://waraa-elahdath.com/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%8b/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ad%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2581%25d9%2583%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%258a%25d9%258a%25d9%2586-%25d9%2587%25d9%258a%25d9%2583%25d9%2584-%25d9%2588%25d8%25b2%25d9%258a%25d8%25b1%25d9%258b https://waraa-elahdath.com/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%8b/#respond Tue, 14 Apr 2020 15:16:08 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24392 https://waraa-elahdath.com/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%8a%d9%83%d9%84-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1%d9%8b/feed/ 0