Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/lists.php on line 6

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/quote.php on line 6

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/btn.php on line 6

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/tabs.php on line 6

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/tabs.php on line 19

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/tabs.php on line 25

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/tabs.php on line 31

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/toggle.php on line 6

Deprecated: Required parameter $code follows optional parameter $content in /home2/waraa/public_html/wp-content/plugins/bdaia-shortcodes/inc/flip.php on line 6
أحمدي البنهاوي – وراء الأحداث https://waraa-elahdath.com Tue, 16 Jun 2020 20:34:58 +0000 ar hourly 1 خبراء: “سد النهضة” صار واقعًا بعد توقيع السيسي على اتفاق الخرطوم 2015 https://waraa-elahdath.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%a7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ae%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a1-%25d8%25b3%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2586%25d9%2587%25d8%25b6%25d8%25a9-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25b9%25d9%258b%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d8%25b9%25d8%25af-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2582%25d9%258a%25d8%25b9-%25d8%25a7 https://waraa-elahdath.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%a7/#respond Tue, 16 Jun 2020 19:33:00 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24969 https://waraa-elahdath.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%a9-%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d9%8b%d8%a7-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9-%d8%a7/feed/ 0 رئيس الموساد يلتقي السيسي وعربًا آخرين.. ما السبب؟ https://waraa-elahdath.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25b1%25d8%25a6%25d9%258a%25d8%25b3-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%258a%25d9%2584%25d8%25aa%25d9%2582%25d9%258a-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%258a%25d8%25b3%25d9%258a-%25d9%2588%25d8%25b9%25d8%25b1%25d8%25a8%25d9%258b%25d8%25a7-%25d8%25a2%25d8%25ae%25d8%25b1%25d9%258a https://waraa-elahdath.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a/#respond Tue, 16 Jun 2020 18:37:00 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24966 https://waraa-elahdath.com/%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8b%d8%a7-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%d9%8a/feed/ 0 دراسة: 5 أهداف رئيسة لصفقة الأسلحة الإيطالية.. أبرزها إنقاذ رقبة نجل السيسي https://waraa-elahdath.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-5-%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d9%84%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a9-5-%25d8%25a3%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2581-%25d8%25b1%25d8%25a6%25d9%258a%25d8%25b3%25d8%25a9-%25d9%2584%25d8%25b5%25d9%2581%25d9%2582%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b3%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a5%25d9%258a%25d8%25b7 https://waraa-elahdath.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-5-%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d9%84%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7/#respond Mon, 15 Jun 2020 19:40:38 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24954 https://waraa-elahdath.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-5-%d8%a3%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d9%84%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b7/feed/ 0 مفارقات ضم الضفة وغور الأردن.. السيسي يلتزم بتفريغ سيناء والأمريكان يبلغون “نتنياهو” تخوفاتهم https://waraa-elahdath.com/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b6%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b6%25d9%2581%25d8%25a9-%25d9%2588%25d8%25ba%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%258a%25d8%25b3%25d9%258a-%25d9%258a%25d9%2584 https://waraa-elahdath.com/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%84/#respond Sat, 06 Jun 2020 11:11:00 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24894 https://waraa-elahdath.com/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%81%d8%a9-%d9%88%d8%ba%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d9%84/feed/ 0 “بيرقدار” تحقق طموح “د. مرسي”.. نسفت “بانتسير” الروسية ومكنّت الشرعية في لبيبا https://waraa-elahdath.com/%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad-%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d8%b3%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b3%d9%8a/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25b1%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2582%25d9%2582-%25d8%25b7%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25ad-%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25b3%25d9%258a-%25d9%2586%25d8%25b3%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b3%25d9%258a https://waraa-elahdath.com/%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad-%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d8%b3%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b3%d9%8a/#respond Fri, 22 May 2020 13:10:24 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24820 https://waraa-elahdath.com/%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%82-%d8%b7%d9%85%d9%88%d8%ad-%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%86%d8%b3%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b3%d9%8a/feed/ 0 فضيحة.. حكومة السيسي شريك مافيا التربح من تجارب شركات الدواء الغربية على المصريين https://waraa-elahdath.com/%d9%81%d8%b6%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%83-%d9%85%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%ad-%d9%85/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2581%25d8%25b6%25d9%258a%25d8%25ad%25d8%25a9-%25d8%25ad%25d9%2583%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%258a%25d8%25b3%25d9%258a-%25d8%25b4%25d8%25b1%25d9%258a%25d9%2583-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2581%25d9%258a%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25ad-%25d9%2585 https://waraa-elahdath.com/%d9%81%d8%b6%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%83-%d9%85%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%ad-%d9%85/#respond Wed, 20 May 2020 15:45:29 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24796 https://waraa-elahdath.com/%d9%81%d8%b6%d9%8a%d8%ad%d8%a9-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%83-%d9%85%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%ad-%d9%85/feed/ 0 مكافأة على دوره في ليبيا.. غسان سلامة بأحضان “بن زايد” وعودة لمجموعة “الأزمات” المشبوهة https://waraa-elahdath.com/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%ba%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2585%25d9%2583%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25a3%25d8%25a9-%25d8%25b9%25d9%2584%25d9%2589-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2581%25d9%258a-%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25a7-%25d8%25ba%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b3%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a8%25d8%25a3 https://waraa-elahdath.com/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%ba%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a3/#respond Tue, 19 May 2020 13:58:00 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24783 https://waraa-elahdath.com/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a3%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%ba%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a3/feed/ 0 برلمانيون وتونسيون يحذرون من تبني قيس سعيد أطروحات الثورة المضادة https://waraa-elahdath.com/%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%b0%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%8a%d8%b3/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%258a%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b3%25d9%258a%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%258a%25d8%25ad%25d8%25b0%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2586-%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2586%25d9%258a-%25d9%2582%25d9%258a%25d8%25b3 https://waraa-elahdath.com/%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%b0%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%8a%d8%b3/#respond Thu, 14 May 2020 14:09:00 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24761 https://waraa-elahdath.com/%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%b0%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%86%d9%8a-%d9%82%d9%8a%d8%b3/feed/ 0 دراسة: أزمة “بريزنتيشن” واتحاد الكرة تكشف سراب الشعارات الجوفاء لشركات المخابرات https://waraa-elahdath.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b2%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%b4%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%83/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a9-%25d8%25a3%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%258a%25d8%25b2%25d9%2586%25d8%25aa%25d9%258a%25d8%25b4%25d9%2586-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2583%25d8%25b1%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d9%2583 https://waraa-elahdath.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b2%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%b4%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%83/#respond Wed, 13 May 2020 14:30:00 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24716 https://waraa-elahdath.com/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%b2%d9%86%d8%aa%d9%8a%d8%b4%d9%86-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%83/feed/ 0 إعلانات طبقية مستفزة.. الانقلاب يُكرس للعنصرية بين المصريين https://waraa-elahdath.com/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%8f%d9%83%d8%b1%d8%b3-%d9%84/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25a5%25d8%25b9%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25b7%25d8%25a8%25d9%2582%25d9%258a%25d8%25a9-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2582%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d9%258a%25d9%258f%25d9%2583%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d9%2584 https://waraa-elahdath.com/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%8f%d9%83%d8%b1%d8%b3-%d9%84/#respond Tue, 05 May 2020 16:09:00 +0000 https://waraa-elahdath.com/?p=24612 https://waraa-elahdath.com/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%8f%d9%83%d8%b1%d8%b3-%d9%84/feed/ 0